Zależności między projektami w Visual Studio

2010-05-29 0:40

Zdarza się, że pracuje nad złożonym systemem, na który składa się kilka osobnych projektów. IDE znają dobrze takie przypadki i potrafią je obsługiwać – stąd chociażby pojęcie solution (dawniej workspace) w Visual Studio. Dla pojedynczych aplikacji i bibliotek wydaje się ono zbędne, jednak staje się nieodzowne wtedy, gdy nasze projekty zależą od siebie.

Typowa sytuacja to wspólna biblioteka (framework, engine czy co jeszcze kto woli) rozwijana razem z programami, które z niej korzystają. (W najprostszym przypadku to może być po prostu jakaś aplikacja testowa). Wówczas pojawiają się zależności między projektami na etapie ich budowania: wynik szeroko pojętej “kompilacji” jednego jest wejściem do procesu budowania innego. Jeśli nie poświęcimy temu faktowi należytej uwagi, to mogą nas czekać kłopoty. W najlepszym razie jest to konieczność wciskania F7 (Build Solution) więcej niż raz, aż do zbudowania wszystkich projektów. W gorszym – uruchamianie (i debugowanie!) aplikacji korzystającej z nieaktualnej, bo nieprzekompilowanej wersji biblioteki.

Zależności między projektami w procesie budowania da się na szczęście określić. W Visual Studio służy do tego opcja Project Dependencies z menu – a jakże – Project. Możemy w niej określić dla każdego projektu, z jakimi innymi projektami z tego samego solution jest on powiązany, czyli które z nich powinny być już wcześniej od niego zbudowane. Na podstawie tak podanej sieci zależności da się następnie określić właściwą kolejności “kompilacji” dla wszystkich projektów w danym solution. VS oczywiście to czyni, używając do tego zapewne sortowania topologicznego w analogiczny sposób jak dla kompilacji jednego projektu składającego się z wielu plików.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!
Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Applications, Programming »


One comment for post “Zależności między projektami w Visual Studio”.
  1. Reg:
    May 30th, 2010 o 20:14

    Ta notka przypomniała mi o problemie z dużymi solucjami w Visual Studio, że standardowe skróty klawiszowe służą do kompilacji całej solucji, a nie ma takich do skompilowania tylko aktywnego projektu (i tych od niego zależnych), co byłoby dużo bardziej przydatne.

    Podczas kompilacji danego projektu składającego się z wielu plików nie jest chyba potrzebne żadne sortowanie topologiczne, bo C++ ze swoimi plikami nagłówkowymi jest tak skonstruowany, że każdy plik CPP jest kompilowany niezależnie i potem linker to wszystko łączy.

Comments are disabled.
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.