Posts tagged ‘Visual Basic’

Implication as an Operator

2013-06-02 18:28

A vast majority of code is dealing with logical conditions by using three dedicated operators: not (negation), and (conjunction), or (alternative). These are often written as !, && and ||, respectively, in C-like programming languages.

In principle, this is sufficient. Coupled with true and false, it’s enough to encode any boolean function of zero, one or two arguments. But language designers didn’t seem to be concerned with minimalism here, because it’s possible to replace those three operators with just one of the following binary functions:

 1. nand(x, y) = not (x and y)
 2. nor(x, y) = not (x or y)

If you can’t immediately see how, start with deriving negation first.
So we already have some redundancy for the sake of readability. While it’s surely a bad idea to try and incorporate all 22 before mentioned functions, isn’t there at least few others that would make sense as operators on their own?

I can probably think of one: the material implication (p \to q). It may seem like a weird choice at first, but there are certain common scenarios where such operator would make things more explicit.
Imagine for a second that some mainstream language (like Java) has been enhanced with operator => that acts as implication. Here’s one example of its straightforward usage:

 1. public class NameMatcher {
 2.     @Nullable private String firstName_;
 3.     @Nullable private String lastName_;
 4.  
 5.     public NameMatcher(@Nullable String firstName,
 6.                        @Nullable String lastName) {
 7.         firstName_ = firstName;
 8.         lastName_ = lastName;
 9.     }
 10.  
 11.     public boolean matches(String firstName, String lastName) {
 12.         return firstNameMatches(firstName) && lastNameMatches(lastName);
 13.     }
 14.  
 15.     private boolean firstNameMatches(String firstName) {
 16.         return matchFirstName() => firstName_.equals(firstName);
 17.     }
 18.     private boolean matchFirstName() {
 19.         return firstName_ != null;
 20.     }
 21.  
 22.     private boolean lastNameMatches(String lastName) {
 23.         return matchLastName() => lastName_.equals(lastName);
 24.     }
 25.     private boolean matchLastName() {
 26.         return lastName_ != null;
 27.     }
 28. }

Many situations involving “optionals” could take advantage of logical implication as an operator. Also note how in this case, the alternatives do not look very appealing at all. One could use an if statement to produce equivalent construct:

 1. private boolean firstNameMatches(String firstName) {
 2.     if (matchFirstName()) {
 3.         return firstName_.equals(firstName);
 4.     }
 5.     return true;
 6. }

but this makes a trivial one-liner suddenly look quite involved. We could also expand the implication using the equivalence law p \to q \equiv \neg p \lor q:

 1. private boolean matchFirstName(String firstName) {
 2.     return !matchFirstName() || firstName_.equals(firstName);
 3. }

Reader would then have to perform the opposite transformation anyway, in order to restore the real meaning hidden behind the non-obvious ! and || operators. Finally, we could be a little more creative:

 1. private boolean firstNameMatches(String firstName) {
 2.     return matchFirstName() ? firstName_.equals(firstName) : true;
 3. }

and capture the intent almost perfectly… At least until along comes someone clever and “simplifies” the expression into the not-a-or-b form presented above.

Does any language actually have the implication operator? Not surprisingly, the answer is yes – but it’s most likely a language you wouldn’t want to code in. Older and scripting versions of Visual Basic had the Imp operator, intended to evaluate the logical connective p \to q.
Besides provoking a few chuckles with its hilarious name, its usefulness was limited by the fact that it wasn’t short-circuiting. Both arguments were always evaluated, even if the first one turned out false. You may notice that in our NameMatcher example, such a behavior would produce NullPointerException when one of the names is null. This is also the reason why implication implemented as a function:

 1. bool implies(bool p, bool q) {
 2.     return !p || q;
 3. }

would not work in most languages, for the arguments are all evaluated before executing function’s code.

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Math, Programming » 3 comments

Dwukierunkowe funkcje i obiekty proxy

2010-06-01 16:07

Jedną z pierwszych rzeczy poznawanych w trakcie nauki programowania jest sposób działania funkcji. Mam tu na myśli zupełnie elementarny fakt, iż funkcje przyjmują zero lub więcej argumentów na wejściu i produkują co najwyżej jeden rezultat na wyjściu. Niezachwiana pewność w tę własność funkcji może być potem mocno nadwątlona, jeśli poznamy języki o bardziej egzotycznym sposobie działania, jak na przykład Prolog; tam wszystkie parametry funkcji mogą przekazywać dane w obu kierunkach, dzięki czemu np. za dzielenie i łączenie ciągów lub list odpowiada jedna i ta sam funkcja.
Nie trzeba jednak uciekać tak daleko od starego dobrego programowania imperatywnego, żeby zaobserwować odstępstwa od reguły. Parametry mogą przecież służyć do zwracania wartości – dzieje się to przy pomocy słów kluczowych ref/out w C# lub zwykłych wskaźników/referencji w C++. Często zdarza się wtedy, że “normalny” rezultat zwracany przez funkcję służy jedynie przekazaniu informacji o ewentualnym błędzie.

Rzadsza sytuacja polega na tym, że wynik funkcji staje się jej argumentem wejściowym. Technicznie nie jest nawet możliwe, ale można tak traktować sytuacje, gdy rezultatem jest l-wartość (l-value), tj. obiekt, do którego można przypisywać:

 1. vector<int> v(10);
 2. v.at(5) = 25;

Typowo jest to referencja (tutaj int&), a powyższa konstrukcja – poprzez swojej podobieństwo do indeksowania zwykłej tablicy – nie należy do wielce zaskakujących. Co jednak można powiedzieć o tej:

 1. Dim S as String = "Ala ma kota"
 2. Mid(S, 4, 2) = "nie ma" ' Ala nie ma kota

poza widocznym od razu faktem, że pochodzi ona z języka, którego rozwlekłość składni przyprawia o niestrawność? :) Mianowicie tutaj nie ma już oczywistych przesłanek co do tego, czym jest lewa strona. Widać bowiem, że możemy jej przypisać dłuższy podciąg niż oryginalny i zostanie on mimo wszystko poprawnie zastąpiony – nie jest to więc żaden prosty “wyrób wskaźnikopodobny”. Może więc to po prostu feature akurat tego języka, którego nie da się zreplikować?…

Odpowiedź jest – jak można się domyślać, skoro o tym piszę – oczywiście negatywna :) Ażeby podobny efekt osiągnąć w C++, konieczne jest jednak zastosowanie techniki znanej jako obiekt pośredniczącyproxy. Powinien on zachowywać się jak zwykły rezultat funkcji, ale w razie potrzeby dawać również możliwość przypisywania do siebie. Naturalnie efekt takiego działania jest specyficzny dla konkretnej funkcji, która swoją drogą może być często zredukowana do samego tworzenia obiektu proxy:

 1. inline Mid_Proxy Mid(std::string& s, size_t off, size_t len)
 2.     { return Mid_Proxy(s, off, len); }

Minimum, jakie rzeczony obiekt musi zapewniać, to operator przypisania oraz jakiś operator rzutowania, który pozwoli na “wyciągnięcie” rezultatu funkcji, gdy jest ona użyta w zwykły sposób:

 1. class Mid_Proxy
 2. {
 3.     private:
 4.         std::string& s;
 5.         size_t off, len;
 6.     public:
 7.         Mid_Proxy(std::string& _s, size_t _off, size_t _len)
 8.             : s(_s), off(_off), len(_len) { }
 9.  
 10.         void operator = (const std::string& str)
 11.             { s.replace (off, len, str); }
 12.         operator std::string () const
 13.             { return s.substr(off, len); }
 14. };

Widzimy tutaj, że przy takim proxy nasza funkcja Mid użyta w zwykły sposób zachowuje się jak metoda substr. Gdy jednak umieścimy jej wywołanie po lewej stronie przypisania, zadziała metoda replace, służąca do zastępowania podciągu innym. W sumie więc poniższy kod:

 1. std::string s("Ala ma kota");
 2. Mid(s, 4, 2) = "nie ma";

będzie działał analogicznie do prezentowanego wyżej fragmentu w języku Visual Basic.

Opisana tu sztuczka nie jest oczywiście doskonała. Do pełni możliwości potrzebna jest jeszcze wersja read-only funkcji Mid, przyjmująca stałą referencję do stringa i wywołująca substr bezpośrednio, z pominięciem obiektu proxy. To jednak da się łatwo zauważyć.
Mniej widoczny jest natomiast fakt, że obiekt proxy, dodając kolejną warstwę niejawnych konwersji (tutaj: z siebie na string) może spowodować kłopoty tam, gdzie jedna niestandardowa konwersja jest już wykorzystywana. Dobry przykład to interakcja ze strumieniem:
std::cout << Mid(s, 0, 3) << std::endl;[/cpp] która nie powiedzie, bo operator strumienowy << nie posiada wersji dla lewego prawego argumentu będącego std::stringiem, a jedynie dla const char* (co swoją drogą jest dość dziwne). Rozwiązaniem jest napisanie takowego dla samego obiektu proxy.

 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.