Posts tagged ‘recursion’

Adding Recursive Depth to Our Functions

2012-03-05 22:46

I suppose it this not uncommon to encounter a general situation such as the following. Say you have some well-defined function that performs a transformation of one value into another. It’s not particularly important how lengthy or complicated this function is, only that it takes one parameter and outputs a result. Here’s a somewhat trivial but astonishingly useful example:

 1. def is_true(value):
 2.     ''' Checks whether given value can be interpreted as "true",
 3.    using various typical representations of truth. '''
 4.     s = str(value).lower()
 5.     can_be_true = s in ['1', 'y', 'yes', 'true']
 6.     can_be_false = s in ['0', 'n' 'no', 'false']
 7.     if can_be_true != (not can_be_false):
 8.         return bool(value) # fall back in case of inconsistency
 9.     return can_be_true

Depending on what happens in other parts of your program, you may find yourself applying such function to many different inputs. Then at some point, it is possible that you’ll need to handle lists of those inputs in addition to supporting single values. Query string of URLs, for example, often require such treatment because they may contain more than one value for given key, and web frameworks tend to collate those values into lists of strings.

In those situations, you will typically want to deal just with the list case. This leads to writing a conditional in either the caller code:

 1. if not isinstance(values, list):
 2.     values = [values]
 3. bools = map(is_true, values)

or directly inside a particular function. I’m not a big fan of similar solutions because everyone do them differently, and writing the same piece several times is increasingly prone to errors. Quite not incidentally, a mistake is present in the very example above – it shouldn’t be at all hard to spot it.

In any case, repeated application calls for extracting the pattern into something tangible and reusable. What I devised is therefore a general “recursivator”, whose simplified version is given below:

 1. def recursive(func):
 2.     ''' Creates a recursive function out of supplied one.
 3.    Resulting function recurses on lists, applying itself
 4.    to its elements. '''
 5.     def recursive_func(obj, *args, **kwargs):
 6.         if hasattr(obj, '__iter__'):
 7.             return [recursive_func(i, *args, **kwargs)
 8.                     for i in obj]
 9.         return obj
 10.     return recursive_func

As for usage, I think it’s equally feasible for both on-a-spot calls:

 1. bools = recursive(is_true)(values)

as well as decorating functions to make them recursive permanently. For this, though, it would be wise to turn it into class-based decorator, applying the technique I’ve described previously. This way we could easily extend the solution and tie it to our needs.

But what are the specific ways of doing so? I could think of some, like:

 • Recursing not only on lists, bit also on mappings (dictionaries) and applying the function to dictionary values. A common use case could be a kind of sanitization function for preparing values to be serialized, e.g. by turning datetimes into ISO-formatted strings.
 • Excluding some data types from recursion, preventing, say, sets from being turned into lists, as obviously sets are also iterable. In more general version, one could supply a predicate function for deciding whether to recurse or not.
 • Turning recursive into generator for more memory-efficient solution. If we’re lucky to program in Python 3.x, it would be a good excuse to employ the new yield from construct from 3.3.

One way or another, capturing a particular concept of computation into actual API such as recursive looks like a good way for making the code more descriptive and robust. Certainly it adheres to one of the statements from Zen: that explicit is better than implicit.

Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Programming » Comments Off on Adding Recursive Depth to Our Functions

Etykiety też mają adresy

2011-08-12 21:25

Natrafiłem niedawno na kapitalną ciekawostkę, sponsorowaną przez literkę C – język C, rzecz jasna. A jeśli już o C mowa, to jednym z pierwszym skojarzeń są oczywiście wskaźniki; prawdopodobnie nie jest ono zresztą specjalnie pozytywne ;) Wśród nich mamy wskaźniki na funkcje, które znane są z kilku nieocenionych zastosowań (weźmy na przykład funkcję qsort), ale przede wszystkim z pokrętnej i niezbyt oczywistej składni.

Zalecam jednak przypomnienie jej sobie, bo dzisiaj będzie właśnie o wskaźnikach na funkcje, tyle że pokazujących na… etykiety. Tak, te właśnie etykiety (labels), które normalnie są celem instrukcji gotozłej, niezalecanej, i tak dalej. Okazuje się bowiem, że etykiety też mają swoje adresy, które w dodatku można pobrać i wykorzystać jako wskaźniki:

 1. #include <stdio.h>
 2.  
 3. int main() {
 4.     first:
 5.     second:
 6.     printf("first = %p, second = %p, last = %p", &&first, &&second, &&last);
 7.     last:
 8.     return 0;
 9. }

Wymagany jest do tego podwójny znak ampersandu (&), co można traktować jako osobny operator lub rodzaj specjalnej składni… W każdym razie jest on konieczny, aby kompilator wiedział, że następująca dalej nazwa jest etykietą. Mają one bowiem swoją własną przestrzeń nazw, co oznacza, że możliwe jest występowanie np. zmiennej start i etykiety start w tym samym zasięgu.
Przykładowym wynikiem działania programu jest poniższa linijka:

first = 0x4004f8, second = 0x4004f8, last = 0x400519

Pierwsze dwa adresy są sobie równe i nie powinno to właściwie być zaskakujące. Jak można się bowiem łatwo domyślić, adresy etykiet to w istocie adresy instrukcji, które są nimi opatrzone. Dla osób programujących w asemblerze powinno być to dziwnie znajome :) W powyższym przykładzie zarówno first, jak i second mają adresy odpowiadające położeniu w pamięci kodu wywołania funkcji printf.

Wróćmy jednak do wspomnianych wcześniej wskaźników na funkcje. Mając bowiem pobrany adres etykiety, możemy go przypisać do takiego właśnie wskaźnika. Dzięki temu możemy etykiety możemy “wywoływać”, i to nawet z innych funkcji!
Jak to jednak w ogóle działa? Ilustruje to poniższy przykład, w którym funkcja wywołuje w ten sposób sama siebie:

 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3.  
 4.  
 5. typedef int (*find_func)(int*, int, int);
 6. int find(int* tab, int n, int x) {
 7.     int i = 0;
 8.     top:
 9.     if (n == 0) return -1;
 10.     else {
 11.         if (*tab == x)  return i;
 12.         ++i; ++tab; --n;
 13.  
 14.         find_func tail_call = (find_func)&&top;
 15.         tail_call(tab, n, x);
 16.         return -2;  // nieosiągalne
 17.     }
 18. }
 19.  
 20. int main(int argc, char* argv[]) {
 21.     int tab[10] = { 2, 3, 6, 4, 8, 3, 9, 1, 7, 0 };
 22.     printf ("Element '%d' znaleziony na pozycji %d\n", 1, find(tab, 10, 1));
 23. }

Po pobieżnym przyjrzeniu się widać, że jest to zwykłe liniowe przeszukiwanie tablicy, w dodatku w sposób który wygląda na rekurencyjny… Jest to jednak specjalny rodzaj tzw. rekurencji ogonowej (tail recursion). Występuje ona wówczas, gdy wywołanie rekurencyjne jest ostatnią instrukcją funkcji. Taki przypadek może być wówczas zoptymalizowany przez co sprytniejsze kompilatory poprzez wyeliminowanie konieczności ponownego odkładania argumentów na stos. Kolejny poziom rekursji wykorzystuje po prostu te same argumenty – jest to możliwe, o ile nie ma konieczności rekurencyjnych powrotów i składania kolejnych wyników.
W powyższym przykładzie rekursja ogonowa występuje jednak niezależnie od jakichkolwiek optymalizacji, gdyż jest ona zawarta w “wywołaniu” etykiety top. Chociaż pozornie wygląda to jak wywołanie funkcji, nie powoduje utworzenia dodatkowej ramki stosu ani ponownego odłożenia na nim argumentów. Docelowa “funkcja” operuje na istniejącym stosie. W istocie więc mamy tu do czynienia z pewną wersją instrukcji goto, czyli zwykłego skoku.

Ciekawiej zaczyna się robić wtedy, gdy spróbujemy “wywołać” etykietę z innej funkcji, co – jak wspomniałem – jest zupełnie możliwe. Możliwe jest wówczas gładkie przekazanie jej wszystkich parametrów oraz zmiennych lokalnych, co automatycznie podpada pod kategorię Rzeczy Podejrzanych i Potencjalnie Niebezpiecznych :) Niemniej jednak jest to możliwe:
#include

int foo = 1, i;

typedef int (*args_func)(int argc, char* argv[]);
args_func process(int argc, char* argv[]) {
if (foo == 1) {
return &&inside;
}
if (foo == -1) {
inside:
for (i = 1; i < argc; ++i) printf("Arg #%d: %s\n", i, argv[i]); } return 0; } int main(int argc, char* argv[]) { process(0, NULL)(0, NULL); // sic }[/c] Powyższy program przekazuje swoje argumenty do funkcji process (która je wypisuje) mimo iż zupełnie tego nie widać w jej wywołaniu. Zresztą normalne wywołanie tej funkcji jedynie zwraca adres jej etykiety, pod który później skaczemy z maina bez dokładania nowej ramki do stosu.

W tym kodzie jest też kilka innych smaczków (jak chociażby rola zmiennej foo), których odkrycie pozostawiam jednak co bardziej dociekliwym czytelnikom :) Zaznaczę tylko, że cała ta (chyba) niezbyt praktyczna zabawa z pobieraniem adresów etykiet jest w gruncie rzeczy rozszerzeniem GCC i nie jestem pewien, czy będzie działać w jakimkolwiek innym kompilatorze.

Tags: , , , , , ,
Author: Xion, posted under Programming » 11 comments
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.