Posts tagged ‘cognitive biases’

Hello World Fallacy

2012-08-14 19:50

These days you cannot make more than few steps on the Web before tripping over yet another wonderful framework, technology, library, platform… or even language. More often that not they are promising heaven and stars: ease of use, flexibility, scalability, performance, and so on. Most importantly, they almost always emphasize how easy it is to get started and have working, tangible results – sometimes even whole apps – in very short time.

In many cases, they are absolutely right. With just the right tools, you can make some nice stuff pretty quickly. True, we’re still far from a scenario where you simply choose features you’d like to have, with them blending together automatically – even if some folks make serious leaps in that direction.
But if you think about it for a moment, it’s not something that we actually want, for reasons that are pretty obvious. The less effort is needed to create something, the less value it presents, all other things being equal. We definitely don’t expect to see software development reduced into rough equivalent of clicking through Windows wizards, because everything produced like that would be just hopelessly generic.

But think how easy it would be to get started with that

And thus we come to the titular issue which I took liberty in calling a “Hello World” Fallacy. It occurs when a well-meaning programmer tries out a new piece of technology and finds how easy it is to do simple stuff in it. Everything seems to fall into place: tutorials are clear, to the point and easy to follow; results appear quickly and are rather impressive; difficulties or setbacks are few and far between. Everything just goes extremely well.. What is the problem, then?

The problem lies in a sort of “halo effect” those early successes are likely to create. While surveying a new technology, it’s extremely tempting to look at the early victories as useful heuristic for evaluating the solution as a whole. We may think the way particular tech makes it easy to produce relatively simple apps is a good indicator of how it would work for bigger, more complicated projects. It’s about assuming a specific type of scalability: not necessarily tied to performance of handling heavy load of thousands of users, but to size and complexity of the system handling it.

Point is, your new technology may not really scale all that well. What makes it easy to pick up, among other things, is how good it fits to the simple use cases you will typically exercise when you are just starting out. But this early adequacy is not an evidence for ability to scale into bigger, more serious applications. If anything, it might constitute a feasible argument for the contrary. Newbie-friendliness often goes against long-term usability for more advanced users; compare, for example, the “intuitive” Ribbon UI introduced in relatively recent version Microsoft Office to its previous, much more powerful and convenient interface. While I don’t stipulate it’s a pure zero-sum game, I think catering to beginners and experts alike is surely more difficult than addressing the needs of only one target audience. The former is definitely a road less traveled.

When talking about software libraries or frameworks, the ‘expert’ would typically refer to developer using the tech for large and long-term project. They are likely to explore most of the crooks and crannies, often hitting brick walls that at first may even appear impassable. For them, the most important quality for a software library is its “workaroundability”: how well it performs at not getting in the way between programmer and job done, and how hackable it is – i.e. susceptible to stretching its limits beyond what authors originally intended.

This quality is hardly evident when you’ve only done few casual experiments with your shiny new package. General experience can help a great deal with arriving at unbiased conclusion, and so can the explicit knowledge about the whole issue. While it’s beyond my limited powers to help you significantly to the former, I can at least gently point to the latter.

Happy hacking!

Self-Reinforcement and Exponential Functions

2012-04-11 18:23

Special relativity is really kind of mean. Not only it prohibits anything from going faster than the speed of light (therefore destroying our Star Trek-inspired dreams of interstellar travel) but also threatens with extreme adverse effects should anyone dare to even come close to the impenetrable barrier of c. Assuming we can deal with the steady increase of mass as the speed goes up, there is always this issue of time dilation. While you are taking your short (i.e. few years-long) trip to nearby star, time passed on Earth could very well be measured in centuries. Having a millennium to catch up might prove cumbersome, and rather frustrating. Just think of all the iPhone models you would have missed!

As a solace, though, you could get quite a pile of cash waiting for you to pick up. Let’s say you’ve put 10,000 dollars (or euro, or your favorite currency) into investment with a yearly interest rate of 10 percent. Every year, this deposit will therefore increase by one tenth, and this will happen continuously over the next 1000 years. Could you quickly tell how big the final amount will be, compared to the initial one? How many times will it increase?…

You shouldn’t be very hard on yourself if you answered instinctively with e.g. 100 times or something similar. I mean, such figures are totally, utterly wrong by many orders of magnitude because the actual value is bigger than 1040. But it’s absolutely common to have problems with grasping exponential functions intuitively. In many ways this is quite pitiful, for they accurately describe many phenomenons that occur in nature, civilization, technology and culture. Yet they often escape understanding, leading to unfulfilled predictions, incorrect extrapolations, and plain old cognitive biases.

What is so bizarre about these functions that they tend to confuse a significant fraction, if not the majority of people?…

Nie mów mi, co jest naturalne

2011-08-17 23:03

Powszechny stereotyp sugeruje, że programiści uwielbiają spierać się co do zalet i wad używanych przez siebie rozwiązań: języków, frameworków, bibliotek czy nawet narzędzi takich jak edytory. Zapewne jest w tym spore ziarno prawdy. Nie ma oczywiście nic złego w rzeczowej dyskusji, w której używane są racjonalne i mające podstawy argumenty. Z tym jednak nie zawsze jest tak różowo.

Jednym z często używanych, ogólnych i pasujących niemal wszędzie “argumentów” jest wspominanie o naturalności danego rozwiązania – lub o jej braku. Mam osobiście duży problem z określeniem zarysów jakichkolwiek użytecznych granic dla tego pojęcia. Nawet więcej: jest ono na tyle niedookreślone, że z niemal równym powodzeniem można by mu przypisać dwa dokładnie przeciwstawne znaczenia. Oba byłyby wprawdzie ścisłe i pozwalały jednoznacznie powiedzieć, czy coś faktycznie jest naturalne czy nie. Problem w tym, że dla wszystkich rozważanych rzeczy odpowiedź byłaby taka sama – a to już jest bezużyteczne. Predykat, który zwraca zawsze true lub zawsze false nie niesie ze sobą żadnej informacji.

Jak więc wyglądają te dwie przeciwstawne postacie?… Z jednej strony trudno zareagować inaczej niż śmiechem na wszelkie próby doszukiwania się pierwotnej Natury w takich zjawiskach jak języki programowania. Życzę powodzenia każdemu, kto próbowałby znaleźć paralele między alternatywą w rodzaju “pętla for czy funkcja map” a decyzjami, jakie musieli podejmować nasi przodkowie na afrykańskiej sawannie jakieś 200 tysięcy lat temu. Tak pojmowana naturalność wyklucza oczywiście wszystkie te rzeczy, o które tak przyjemnie jest się spierać. Pocieszmy się przynajmniej tym, że porażka w używaniu któregoś z nich nie oznacza skończenia jako posiłek dla lwa.
Z drugiej strony jednak nie widać powodu, dla którego dowolne wytwory człowieka nie miałyby być uważane za w pełni naturalnie, jeśli nie odmawiamy tego miana mrowiskom, gniazdom ptakom czy pajęczynom. To znów tworzy nam dobrze określony, jednoznaczny predykat… który jednak zawsze zwraca true, co redukuje jego przydatność do zera.

To wszystko jest oczywiście podejrzane. Jeśli pojęcie ‘naturalny’ nie służy do przekazania nawet jednego bitu użytecznej informacji, to nie powinno być w ogóle używane. Ale jest; to sugeruje, że jego cel jest inny. Może być nim na przykład ukrycie braku rzeczywistego argumentu i próba przemycenia subiektywnego punktu widzenia pod przykrywką obiektywnie brzmiącej etykiety. Słówko ‘naturalny’ brzmi bowiem lepiej niż nawet ‘intuicyjny’. Wydaje się być znacznie precyzyjniejsze (intuicje są przecież mgliste) i sprawia wrażenie odwoływania do pozornie uniwersalnych kryteriów (w przeciwieństwie do subiektywnych intuicji).
Zwykle jednak to tylko złudzenie, ukrywające brak dobrego uzasadnienia dla swoich twierdzeń. Zatem nie mów mi, co jest naturalne. Magiczne zaklęcia nie zastąpią braku rzetelnych argumentów.

Niekoniecznie należy słuchać ekspertów

2011-06-20 22:45

Nieodłączną częścią realizacji projektu programistycznego jest wybór używanych technologii. Dotyczy to zarówno samego początku, jak i późniejszych etapów, gdy czasami trzeba zdecydować się np. na skorzystanie z jakiejś biblioteki X lub jej zamiennika Y. Takie dylematy mają i koderzy-amatorzy (co często uzewnętrzniają na przeróżnych forach ;]), i firmy tworzące oprogramowanie komercyjnie. Decyzję trzeba jednak w końcu podjąć; czy są jakieś uniwersalne kryteria, którymi można się kierować?
Inżynieria oprogramowania każe zwykle zdać się na poprzednie doświadczenia lub wiedzę ekspertów. Ta druga opcja jest często preferowana wobec braku podstaw (tj. wspomnianych doświadczeń) do skorzystania z pierwszej. Wydaje się to rozsądne. W końcu osoba, która bardzo dobrze zna dane rozwiązanie, powinna mieć też odpowiednie pojęcie o tym, czy aplikuje się ono do konkretnego problemu.

A jednak mam co do tego całkiem poważne wątpliwości. Potrafiłbym znaleźć kilka sensownych argumentów na to, że osoba biegła w stosowaniu danej technologii nie musi być wcale dobrym doradcą. W grę mogą bowiem wchodzić silne czynniki zaburzające solidność osądu eksperta. Przychodzą mi na myśl zwłaszcza dwa:

  • Osoba świetnie znająca jakieś rozwiązanie jest z pewnością taką, która zastosowała je w co najmniej kilku projektach. Kto wie, być może nawet zakończyły się one sukcesem ;) Niezależnie od ich wyniku, zdobyte przy okazji doświadczenie prawdopodobnie nauczyło naszego eksperta, jak powinien radzić sobie z przeróżnymi kruczkami, niejasnościami, niedoróbkami, brakami czy wręcz jawnymi bugami występującymi w danej platformie czy bibliotece. Jeśli wielokrotnie i z powodzeniem dawał sobie z nimi radę, jest wielce prawdopodobne, iż będzie (nawet nieświadomie) umniejszał ich znaczenie podczas “obiektywnej” oceny całego rozwiązania. Po prostu z perspektywy czasu nie będą się one wydawały aż tak dolegliwe, jakie mogą być w rzeczywistości dla osoby słabiej obeznanej z daną technologią.
  • Nasz ekspert od rozwiązania X na pewno poświęcił sporo czasu i mocy obliczeniowej swoich neuronów na dokładnie zapoznanie się z jego szczegółami. Wysiłek ten sprawił przy okazji, że w naturalny sposób zaczął on wyżej cenić X-a, ponieważ w ten sposób potwierdzał w swoich oczach słuszność decyzji, aby rozwijać swoją znajomość tego zagadnienia. Dzięki tej (znów: zwykle nieświadomej) praktyce, nasz ekspert zapobiegł powstaniu dysonansu poznawczego (cognitive dissonance) lub przynajmniej znacząco go zredukował. Efektem ubocznym tego zjawiska jest jednak zaburzone postrzeganie wartości X-a jako rozwiązania, związane głównie z tzw. błędem potwierdzania (confirmation bias) lub zaprzeczania (disconfirmation bias). Krótko mówiąc, nasz ekspert generalnie przywiązuje większą wagę do pozytywnych ocen X-a, a mniejszą do negatywnych. Niezbyt dobrze wróży to jego obiektywności.

Jak wynika z powyższych argumentów, wypowiedziane przez eksperta zdanie na temat przydatności jakiegoś rozwiązania niekoniecznie musi być obiektywne i wartościowe. Oczywiście nie twierdzę, że największe pole do popisu przy podejmowaniu decyzji powinni mieć wobec tego początkujący, bo to z kolei zakrawa na przegięcie w drugą stronę :) Sądzę jednak, że najbardziej kompetentnymi i obiektywnymi osobami byłyby takie, które wprawdzie stosowały dane rozwiązanie w praktyce, ale nie są w nim całkiem biegłe. A już zupełnie dobrze byłoby wówczas, jeśli mają one też pewne pojęcie o porównywalnych, alternatywnych rozwiązaniach.

 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.