Posts tagged ‘Android’

Przenośne aplikacje mobilne

2011-04-05 21:07

Odkryłem niedawno bardzo ciekawy projekt o nazwie jQuery Mobile. Jego założeniem jest uproszczenie procesu tworzenia aplikacji na różne platformy mobilne poprzez dostarczenie odpowiednio przenośnego frameworka webowego. Powstałe przy jego pomocy “aplikacje” (a tak naprawdę odpowiednio spreparowane strony) mają wyglądać i działać tak samo na większości przenośnych urządzeń takich jak smartphone‘y i tablety.

Całkiem interesujące, prawda? Jeszcze ciekawsze jest to, że mimo bycia wciąż w stadium alpha (wersję alpha 4 wydano parę dni temu) całość działa już bardzo dobrze i rzeczywiście spełnia większość swoich obietnic. Oczywiście nie każdemu może uśmiechać się “programowanie w HTML” (;D), ale tutaj jest ono dość ładnie zorganizowane w warstwę interfejsu (odpowiednio spreparowane tagi HTML) i logiki (kod JavaScript wykorzystujący jQuery). Ta pierwsza pozwala między innymi na umieszczanie kilku stron w jednym pliku i efektowne przełączanie miedzy nimi:

 1. <div data-role="page" id="menu">
 2.     <div data-role="content">
 3.         <ul data-role="listview">
 4.             <li><a href="#one">One</a></li>
 5.             <li><a href="#two">Two</a></li>
 6.         </ul>
 7.     </div>
 8. </div>
 9. <div data-role="page" id="one">
 10. ...
 11. </div>
 12. <div data-role="page" id="two">
 13. ...
 14. </div>

Przejścia pomiędzy stronami nieźle imitują natywny UI platform mobilnych, gdyż są zrealizowane przy pomocy javascriptowych animacji zaimplementowanych w jQuery. Co więcej, jak widać powyżej odnośniki mogą być zwykłymi linkami (<a>). Czego zaś nie widać to to, że przy okazji przechodzenia między stronami historia przeglądarki – a więc chociażby przyciski Wstecz i Dalej – działa zgodnie z przewidywaniami i “nie psuje” zachowania aplikacji.
Naturalnie samo przełączanie stron to nie wszystko, bo wypadałoby przecież coś na nich pokazać :) Tutaj jQuery Mobile też prezentuje się dobrze, bo niejako automagicznie dba o odpowiedni wygląd elementów aplikacji poprzez stosowanie wbudowanego zestawu “mobilnych” stylów CSS. Zmieniają one wygląd tekstu, linków oraz pól formularzy na taki, który dobrze udaje kontrolki natywnego interfejsu. No, a przynajmniej może uchodzić za takowy w przypadku urządzeń pracujących pod kontrolą iOS-a, bo właśnie do interfejsu tego systemu aplikacje jQuery Mobile są najbardziej podobne.

Niemniej także na innych platformach (chociażby Androidzie) rezultat zastosowania tego frameworka jest więcej niż zadowalający. Wydaje mi się aczkolwiek, że podobne rozwiązania chwilowo wyprzedzają jeszcze trochę swój czas. Ich podstawowym mankamentem jest brak sensownych dojść z przeglądarki internetowej do większości ciekawych podsystemów urządzeń mobilnych, takich chociażby jak kamera; póki co dostępne są chyba tylko usługi lokalizacyjne. Nie da się więc w ten sposób tworzyć skomplikowanych aplikacji, korzystających ze sprzętu czy bardziej zaawansowanych funkcjonalności systemu.
Jeśli jednak chodzi o proste rozwiązania oparte na tekście, obrazkach i formularzach – a więc jako szeroko pojęte front-endy do zdalnych repozytoriów z danymi – to jQuery Mobile może być dobrą alternatywą dla mozolnego portowania aplikacji między różnymi platformami. Podobnie zresztą rzecz ma się z mobilnymi wersjami zwykłych stron internetowych.

Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Applications, Internet, Programming » 8 comments

Obrazki dziewięciołatkowe

2011-01-13 22:50

Jako dzisiejszą ciekawostkę chcę przedstawić pewną technikę, która może być przydatna przy implementacji systemu GUI na przykład na potrzeby gier. Zazwyczaj bowiem elementami interfejsu są różnego rodzaju kontrolki, które – chociaż nierzadko nie przypominają klasycznych widgetów w rodzaju przycisków czy pól tekstowych – posiadają prostokątne obramowanie. Ta ramka musi mieć jedną istotną cechę: powinna dopasowywać się do rozmiaru kontrolki, dopuszczając elementy o dowolnie dużych wymiarach. A jednocześnie powinna ona być utrzymana w odpowiednim stylu graficznym, zwykle spójnym z resztą aplikacji lub gry.

Sposobem na sprostanie tym wymaganiom jest podział prostokąta kontrolki na dziewięć części, różniących się zakresem skalowania, jakiemu są poddawane, gdy kontrolka zmienia rozmiary. Wśród tych części możemy mianowicie znaleźć następujące:

 • cztery rogi, które w ogóle nie zmieniają rozmiarów i są zawsze rysowane tak samo
 • dwie krawędzie poziome (górna i dolna) oraz dwie pionowe (lewa i prawa), które zmieniają tylko jeden ze swoich wymiarów, odpowiednio: szerokość lub wysokość
 • środek, któremu zmieniają się zawsze oba wymiary

Żeby więc poprawnie narysować naszą kontrolkę, potrzebujemy w ogólności aż dziewięciu różnych obrazków. Oczywiście niekiedy będzie ich mniej, jeśli sprytnie posłużymy się obrotami i odbicia obrazów. Prawie na pewno jednak będzie to więcej niż jeden sprite i każdy z nich trzeba będzie jakoś oznaczyć i zapisać razem z naszą aplikacją, wymyślając do tego mniej lub bardziej skomplikowaną konwencję.

To, co chcę przedstawić, to w gruncie rzeczy taka właśnie konwencja. Nazywa się ona nine-patch images, czyli tytułowe obrazki dziewięciołatkowe. Pochodzi ona z systemu Android i jest jedną z wielu może mało efektownych, ale pomysłowych rozwiązań, ukrytych w jego API.
Idea jest dość prosta. Jeśli mamy już obramowanie w postaci obrazka otoczonego nim prostokąta, nie musimy wycinać z niego poszczególnych części i zapisywać ich osobno. Zamiast tego zaznaczamy je bezpośrednio na obrazku, dodając wpierw jednopikselowe, czarno-białe obramowanie. Czarny fragment określa część podlegającą skalowaniu (czyli środek), zaś biały – niezmieniające rozmiaru mu rogi prostokąta. Najlepiej widać to na ilustracji po lewej stronie.
Można na niej zauważyć, że do określenia obszaru skalowania wystarczy zasadniczo jeden dodatkowy rząd i jedna dodatkowa kolumna pikseli. Pozostała część dodatkowego obramowania może nam wtedy posłużyć do zdefiniowania obszaru treści, czyli tego fragmentu kontrolki, który będzie mógł być wypełniony tekstem i innymi elementami, ustawionymi jako jej zawartość. Obszar treści nie musi pokrywać się z obszarem skalowania, co z kolei jest widoczne na obrazku po prawej stronie.

Z tak przygotowanej grafiki wciąż możemy w miarę łatwo odczytać programowo potrzebne informacje o sposobie rysowania obramowania kontrolki i wypełniania jej treści. Rozwiązanie to ma przy tym tę oczywistą zaletę, że przygotowanie takiej grafiki jest z pewnością mniej pracochłonne i kłopotliwe niż tworzenie od 3 do 9 osobnych sprite‘ów i podawanie informacji o obszarze treści w jakiegoś rodzaju pliku konfiguracyjnym.
Jeśli więc ktoś w ramach silnikologii stosowanej zajmuje się implementacją modułu GUI, może rozważyć zastosowanie podobnego systemu :)

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Programming » 7 comments

Nieoficjalne debugowanie na Androidzie

2010-12-22 22:00

System Android, jak powszechnie wiadomo, jest licencjonowany kategorią open source, więc istnieje możliwość w miarę łatwego umieszczenia go na urządzeniach mobilnych bez konieczności współpracy z Google. Wykorzystują to producenci różnego rodzaju mniej lub bardziej “nieoficjalnego” sprzętu, działającego pod kontrolą tego systemu. Mogą to być produkty, które trudno klasyfikować inaczej niż jako tanie imitacje, ale także sprzęt produkowany przez (u)znane firmy – jak choćby tablet stworzony przez Creative. Ich wspólną cechą jest domyślny brak wsparcia przez narzędzia wspomagające pisanie aplikacji dostępne w ramach SDK Androida – przede wszystkim Android Debug Bridge (adb), czyli usługę umożliwiającą między innymi debugowanie aplikacji bezpośrednio na urządzeniu. Dla zwykłego użytkownika to oczywiście żadna wada, ale co mają zrobić biedni programiści?…
Okazuje się jednak, że przeszkodę tę da się pokonać. Dzisiaj udała mi się ta sztuka ze wspomnianym tabletem Creative’a i dlatego czuję się upoważniony podzielić się swoim rozwiązaniem :) Wydaje się ono przy tym na tyle ogólne, że powinno stosować do dowolnego urządzenia.

Tags: , , , , ,
Author: Xion, posted under Programming » Comments Off on Nieoficjalne debugowanie na Androidzie

Android jest fajny

2010-12-06 18:43

Od jakiegoś czasu zajmuję się programowaniem na platformę mobilną Android i zaczynam się już w niej całkiem dobrze orientować. Nie mogę oczywiście twierdzić, że poznałem ją kompleksowo i od podszewki, ale prawdopodobnie mogę już podzielić się swoimi wrażeniami na jej temat.
A te generalnie są pozytywne. Zalety Androida jako platformy programistycznej mogą podzielić w sumie na dwie kategorie: dostępności i wygody.

Przez dostępność rozumiem tutaj fakt, że pisanie aplikacji na tę platformę nie wymaga żadnych specjalnych wysiłków związanych np. z pozyskaniem SDK czy wręcz urządzenia do testowania. Pakiet programistyczny Androida jest bowiem dostępny za darmo i działa pod każdym sensownym systemem operacyjnym (Windows, linuksy i Mac OS X). To trochę (a w zasadzie zupełnie) inaczej niż w przypadku drugiej porównywalnej, a konkurencyjnej platformy mobilnej, co niewątpliwie działa Androidowi na korzyść. Jeśli zaś chodzi o urządzenie, to do testowania z powodzeniem wystarcza dołączony emulator – o ile tylko dysponujemy odpowiednio mocnym komputerem, który udźwignie działającego w nim małego “Linuksa”.
Kiedy jednak już zechcemy przetestować naszą aplikację na rzeczywistym, fizycznym urządzeniu, to i wtedy nie będzie z tym większych problemów. Przy dostępnych pluginów możemy bowiem zintegrować Android SDK z naszym środowiskiem programistycznym (takim jak eclipse czy NetBeans), zyskując dostęp chociażby do pracy krokowej, breakpointów, podglądu zmiennych i innych tego rodzaju narzędzi do debugowania, działających bez problemu także w przypadku aplikacji uruchamianej na zewnętrznym urządzeniu. Rozumiem, że w dzisiejszych czasach nie jest to może nic nadzwyczajnego, ale ja wciąż pamiętam takie, gdy główną metodą znajdowania błędów w aplikacji mobilnej był odpowiednik zwykłego printfa :)

Wygodą programowania pod Androidem przejawia się też w całkiem przemyślanej architekturze systemu i API. Wyjaśnię tu pokrótce, że aplikacje androidowe składają się z komponentów czterech różnych rodzajów, z których prawdopodobnie najważniejszymi są aktywności (activities) i serwisy (services). Te pierwsze to komponenty UI, będące odpowiednikami okienek, form, widoków czy ekranów, zawierających interaktywne kontrolki. Te drugie to procesy działające w tle, mogące np. wykonywać dłuższe czynności takie jak ściąganie z plików.
Ważną cechą wszystkich komponentów aplikacyjnych jest to, że mogą być one tak zadeklarowane, by możliwe było ich użycie także z zewnętrznych programów. Taka komunikacja międzyaplikacyjna odbywa się przede wszystkim za pomocą “magicznych” obiektów typu Intent, zawierających określenie żądanej akcji (np. wyświetlenia listy kontaktów) oraz ewentualne parametry. Komunikacja między poszczególnymi komponentami – nawet w ramach jednej aplikacji – odbywa się głównie za ich pomocą, dzięki czemu możliwe jest prawie automatyczne udostępnienie wybranej części funkcjonalności aplikacji na zewnątrz. No, a przynajmniej taka jest teoria, bo – jak można się domyślić – bardzo typowym błędem w programach androidowych jest to, że “Intenty nie dochodzą” ;-)
Dostępne dla programisty API też wygląda całkiem przyjemnie; wydaje się klarowne i przemyślane. Ma też niewątpliwą zaletę w postaci posiadania doskonałej dokumentacji, bez problemu porównywalnej chociażby z MSDN Library. Dobrze wygląda też kwestia dołączania zewnętrznych zasobów (takich jak obrazki czy układy kontrolek) do aplikacji i dostępu do nich w kodzie, który jest niemal tak samo wygodny, jak w przypadku aplikacji okienkowych w .NET-cie.

Ogólnie zatem Android jako platforma programistyczna przedstawia się całkiem przyjemnie – pod jednym wszak warunkiem: że nie wzdrygamy się na myśl o kodowaniu w Javie. Nie ma tu niestety żadnego sensownego wsparcia dla jakiegokolwiek innego języka, poza małą częścią platformy związaną z aplikacjami natywnymi (pisanymi głównie – jeśli nie wyłącznie – w C). To ma oczywiście swoje dobre strony, chociażby w postaci bardzo dużej integracji maszyny wirtualnej z systemem, na czym z pewnością zyskuje wydajność ich obu.
W sumie więc jeśli ktoś posiada odpowiednie urządzenie – albo przymierza się do kupna takowego – polecam zaznajomienie się z platformą Android, bo może być to przyjemne i produktywne doświadczenie koderskie :)

Tags:
Author: Xion, posted under Programming » 5 comments

Androidowa biblioteka do screenów

2010-09-08 10:46

Prezentuję dzisiaj napisaną przez siebie bibliotekę, służącą do wykonywania zrzutów ekranowych (screenshotów) z urządzeń pracujących pod kontrolą platformy Android. Jej zaletą jest to, że może być używana na dowolnych telefonach dzięki pewnemu sprytnemu “hackowi”, ale wymaga uprzedniego podłączenia urządzenia do komputera i użycia narzędzi dołączonych do Android SDK.

Jeśli ktoś zajmuje się pisaniem aplikacji na platformę Android, to zapraszam do testowania. Biblioteka dostępna jest jako projekt w Google Code. Enjoy :)

Tags: , ,
Author: Xion, posted under Programming » 2 comments
 


© 2022 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.