Posts tagged ‘trees’

Nowoczesne wyliczanie

2009-11-04 1:33

W chyba każdy języku posiadającym pojemniki (jak wektory czy listy) istnieje koncepcja iteratorów: obiektów, które pozwalają na przeglądanie kolekcji i są uogólnieniem wskaźników. W najprostszym pozwalają one tylko na pobranie aktualnego elementu i przejście do następnego, ale jest to zupełnie wystarczające do celów wyliczania.
Z wierzchu więc wyglądają one całkiem prosto i przejrzyście – zwłaszcza, jeśli język udostępnia pętlę typu foreach, która ładnie i przezroczyście je opakowuje. Dlatego może wydawać się dziwne, czemu zazwyczaj mechanizm ten jest używany właściwie tylko dla pojemników; w teorii bowiem za pomocą iteratorów (zwanych gdzieniegdzie enumeratorami) można by było przeglądać dosłownie wszystko.
Weźmy chociażby wyszukiwanie plików na dysku – sporo programów w jakimś momencie swojego działania musi znaleźć pliki np. o danej nazwie w określonym katalogu. Wtedy zwykle zakasujemy rękawy i piszemy odpowiednią procedurę rekurencyjną lub bawimy się ze stosem czy kolejką. A czy nie fajniej byłoby, gdyby dało się to zrobić po prostu tak:

 1. for (FsIterator it = ListFiles("c:\\", "*.exe"); it; ++it) { /* zrób coś */ }

oczywiście przeszukując w ten sposób również podkatalogi bez jawnego “wchodzenia” do nich?… Według mnie to by było bardzo fajne :)

Od razu zaznaczę więc, że wbrew pozorom taki iterator jest jak najbardziej możliwy do napisania. Problemem jest jednak to, jak należy przechowywać jego stan. Kiedy wyszukiwanie czy przeglądanie zaimplementowane jest bezpośrednio jako jedna funkcja, robi się to w zasadzie samo: w postaci zmiennych lokalnych (stos/kolejka) albo parametrów (rekurencja). Nikt specjalnie nie zwraca na ten fakt uwagi. Jednak w momencie próby “wyciągnięcia” z algorytmu operacji Next (w celu stworzenia iteratora) okazuje się nagle, że wymaga to jawnego pamiętania tych wszystkich danych, które pozwalają obliczyć następny element. Przy przeszukiwania katalogów trzeba by na przykład pamiętać jakiś systemowy uchwyt wyszukiwania dla aktualnego katalogu, poziom zagnieżdżenia oraz analogiczne uchwyty… dla każdego takiego poziomu!
Zawracanie głowy, prawda? :) Nic dziwnego, że traktowanie wyszukiwania “per iterator” nie jest popularną praktyką. Z punktu widzenia piszącego algorytm wyliczania nieporównywalnie łatwiej jest po prostu wymusić jakiś callback i wywołać go dla każdego elementu; niech się programista-klient martwi o to, jak ten callback wpasować w swój kod. A że ten byłby o wiele czytelniejszy, gdyby w grę wchodziły iteratory? No cóż, iteratorów tak łatwo pisać się nie da…

…chyba że programujemy w Pythonie. Tam bowiem “iteratory” (zwane generatorami) piszemy w zupełnie unikalny, łatwy sposób. Weźmy dla przykładu taką oto klasę drzewa binarnego (BST – Binary Search Tree):

 1. class Tree:
 2.     def __init__(self, key, left = None, right = None):
 3.         self.key = key
 4.         self.left = left
 5.         self.right = right
 6.     def __insert(self, k): # wstawianie elementu
 7.         if (k < self.key):
 8.             if (self.left != None): self.left.__insert (k)
 9.             else:                   self.left = Tree(k)
 10.         else:
 11.             if (self.right != None): self.right.__insert (k)
 12.             else:                   self.right = Tree(k)
 13.     def insert(self, *keys): # wst. wielu elementów
 14.         for k in keys: self.__insert(k)&#91;/python]
 15. Żeby dało się je przeglądać zwykła pętlą <code>for</code> w porządku <em>inorder</em> (dającym posortowanie kluczy), piszemy do niego odpowiedni generator:
 16. [python]    def inorder(self):
 17.         if (self.left != None):
 18.             for t in self.left.inorder(): yield t
 19.         yield self.key
 20.         if (self.right != None):
 21.             for t in self.right.inorder(): yield t

I już – to wystarczy, by poniższa pętla:

 1. for i in tree.inorder():

rzeczywiście “chodziła” po krawędziach drzewa “w czasie rzeczywistym” – bez żadnego buforowania elementów na liście.

Tajemnica tkwi tutaj w instrukcji yield – działa ona jak “tymczasowe zwrócenie” elementu, który jest przetwarzany przez ciało pętli for. Gdy konieczny jest następny element, funkcja inorder podejmuje po prostu działanie począwszy od kolejnej instrukcji – i tak do następnego yielda, kolejnego cyklu pętli i dalszej pracy funkcji. yield działa więc jak callback, tyle że w obie strony. Całkiem zmyślne, czyż nie?
Aż chciałoby się zapytać, czy w innych językach – zwłaszcza kompilowanych – nie dałoby się zrobić czegoś podobnego. Teoretycznie odpowiedź jest pozytywna: przy pomocy zmyślnych sztuczek na stosie wywołań funkcji (technika zwana ‘nawijaniem stosu’ – stack winding) można uzyskać efekt “zawieszenia funkcji” po zwróceniu wyniku i mieć możliwość powrotu do niej począwszy od następnej instrukcji. Nie jestem jednak przekonany, jak taki feature mógłby współpracować z innymi elementami współczesnych języków programowania, jak choćby wyjątkami. Trudno powiedzieć, czy jest to w ogóle możliwe.

Ale skoro w Pythonie się da, to może już C++2x będzie to miał? ;-)

Tags: , , , , ,
Author: Xion, posted under Programming » 4 comments

Spłaszczanie drzewa

2007-12-19 22:31

Czasami przychodzi nam operować na strukturach drzewiastych. Drzewko, jak sama nazwa wskazuje, składa się z elementów połączonych relacjami nadrzędny-podrzędny . (OK, może nazwa tego nie wskazuje, ale wiadomo to skądinąd ;]). W językach programowania połączenia te realizujemy poprzez wskaźniki albo podobne mechanizmy, jak na przykład referencje.

Drzewa mogą być oczywiście ustalonego rzędu (jak choćby drzewa binarne) i wtedy ich przechowywanie nie nastręcza większych trudności. Nieco gorzej jest wtedy, gdy każdy węzeł może mieć dowolną liczbę węzłów podrzędnych. Wtedy często wygodnie jest przechowywać je w formie dynamicznej struktury danych: tablicy albo listy. Przynajmniej dopóty, dopóki nasze drzewo rezyduje wyłącznie w pamięci…
Może bowiem przyjść konieczność zapisania go w trwalszym miejscu. Pół biedy, jeśli docelowy format sam w sobie ma strukturę drzewiastą i umożliwia uporządkowanie danych w sposób hierarchiczny – tak jak chociażby XML. Ale nie zawsze mamy taki luksus. Weźmy na przykład wirtualny system plików (VFS), w którego archiwum chcemy zapisać (drzewiastą, rzecz jasna) strukturę katalogów – w formie binarnej. Podobnych sytuacji jest całkiem sporo, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z relacyjnymi bazami danych.

Przechowywanie drzewa w bazie danychPrawdopodobnie właśnie stamtąd wywodzi się najprostsze i chyba najczęściej stosowane rozwiązanie problemu. Polega ono na oznaczeniu każdego węzła drzewa unikalnym identyfikatorem (np. liczbą) i zapisaniu razem z węzłem (oprócz związanych z nim danych) także identyfikatora węzła nadrzędnego. W ten sposób zachowujemy wszystkie informacje o hierarchii. Metoda ta ma tę zaletę, że jest prosty i wymaga niewielkiej liczby dodatkowych danych.
Wadą mogłoby być to, iż w tej postaci nijak nie da się takiego drzewa przejść ani wyszukiwać w nim. Lecz to nie jest tak naprawdę ważne, gdyż dla potrzeb programu możemy na podstawie tej reprezentacji skonstruować normalne, “wskaźnikowe” drzewo. W tym celu wystarczy najpierw stworzyć wszystkie węzły (zapisując oba związane z nimi identyfikatory), a następnie odbudować powiązania między nimi, posługując się odwzorowaniem identyfikator -> węzeł, utworzonym podczas wczytywania. Bardzo przydaje się do tego struktura danych w rodzaju mapy (słownika).

Tags: ,
Author: Xion, posted under Programming » Comments Off on Spłaszczanie drzewa
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.