Posts tagged ‘protected’

Ściąga z modyfikatorów dostępu

2009-10-16 16:08

W prawie wszystkich językach obiektowych istnieją tak zwane specyfikatory dostępu, przykładem których jest choćby public czy private. Pozwalają one ustalać, jak szeroko dostępne są poszczególne składniki klas w stosunku do reszty kodu. Modyfikatory te występują m.in. w trzech najpopularniejszych, kompilowalnych językach obiektowych: C++, C# i Javie.

Problem polega na tym, że w każdym z nich działają one inaczej. Mało tego: każdy z tych języków posiada inny zbiór tego rodzaju modyfikatorów. Dla kogoś, komu zdarza się pisać regularnie w przynajmniej dwóch spośród nich, może to być przyczyną pomyłek i nieporozumień.
Dlatego też przygotowałem prostą ściągawkę w postaci tabelki, którą prezentuję poniżej. Symbol języka występujący w komórce oznacza tutaj, że dany modyfikator (z wiersza) powoduje widoczność składnika klasy w określonym miejscu (z kolumny).

Specyfikator Klasa Podklasa Pakiet Reszta
public C++ C# Java C++ C# Java C# Java C++ C# Java
protected C++ C# Java C++ C# Java Java
protected internal C# C# C#
internal C# Java C# Java
private C++ C# Java

Parę uwag gwoli ścisłości:

  • Znaczek C++ nie występuje w kolumnie Pakiet nawet dla modyfikatora public, jako że w tym języku w ogóle nie istnieje pojęcie pakietu.
  • Sam termin ‘pakiet’ jest poza tym właściwy dla Javy. W .NET (C#) jego odpowiednikiem jest assembly, jakby ktoś nie wiedział :)
  • Z kolei internal jest słowem specyficznym dla C#, a jego ekwiwalentem w Javie jest po prostu pominięcie modyfikatora w deklaracji (np. int x; zamiast internal int x;).
  • W końcu, protected internal jest modyfikatorem występującym wyłącznie w C#/.NET.
Tags: , , , , , ,
Author: Xion, posted under Programming » 10 comments
 


© 2020 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.