Konstruktory bezparametrowe

2008-06-28 12:12

W C++ konstruktor domyślny jest generowany automatycznie, jeśli w klasie nie zostanie zdefiniowany żaden inny. W przeciwnym wypadku nie jst on tworzony, co może prowadzić do sytuacji, gdy klasa posiada jedynie takie konstruktory, które wymagają podania parametrów. Jest ona niekorzystna przynajmniej z dwóch powodów:

 1. Gdy dziedziczymy po takiej klasie, musimy jakoś zapewnić, że w klasie pochodnej zostanie wywołany konstruktor klasy bazowej. Zwykle robi się to za pomocą listy inicjalizacyjnej:
  1. Derived(int param1, int param2) : Base(param1, param2) { /*... */ }

  Kiedy jednak zmieni się postać konstruktora klasy bazowej, wówczas modyfikacja będzie musiała dotyczyć wszystkich bezpośrednich potomków tej klasy. W nowej wersji standardu C++ ma być aczkolwiek wprowadzone nowe zadanie dla słowa kluczowego using, które pozwoli na automatyczne utworzenie konstruktorów “przekaźnikowych” – takich, których jedyną rolą jest wywołanie konstuktorów bazowych z takimi samymi parametrami jak te otrzymane w konstruktorze pochodnym. Jeśli jednak przy okazji chcemy coś zmienić czy pominąć, to nie ma rady: trzeba całą tę “sztafetę” zakodować ręcznie.

 2. Jeszcze gorzej jest, kiedy klasa bez konstruktora domyślnego jest wirtualną klasą bazową. Wówczas o jej prawidłowej inicjalizacji muszą pamiętać nie tylko klasy bezpośrednio pochodne, ale w ogóle wszystkie potomne! Dokładnie tak: nawet w piątym czy dziesiątym pokoleniu hierarchii o korzeniu w wirtualnej klasie bazowej, klasy pochodne muszą w swoich konstruktorach wywoływać konstruktory owego korzenia. To oczywiście sprawia, że każda zmiana musi być rozpropagowana na całe to drzewo dziedziczenia (a właściwie graf, bo pewnie zawiera on cykle :>).

Dlatego też klasy będące przede wszystkim klasami bazowymi w dziedziczeniu dobrze jest wyposażać w konstruktory bezparametrowe. Może to aczkolwiek wymagać wyróżnienia w obiekcie stanów Zainicjowany-Niezainicjowany, które powinny być sprawdzane w jego metodach i w razie potrzeby odpowiednio sygnalizowane.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!
Tags: ,
Author: Xion, posted under Programming »


5 comments for post “Konstruktory bezparametrowe”.
 1. Reg:
  June 29th, 2008 o 11:07

  Cykle w dziedziczeniu klas? Raczej nie. Co najwyżej złączenia gałęzi. Wtedy faktycznie to już nie jest drzewo, tylko dag (Directed Acyclic Graph).

 2. SiwyEd:
  June 29th, 2008 o 19:44

  Heh cykl przy dziedziczeniu –
  Class A;
  Class B public: A
  {…};
  Class A public: B
  {…};
  – to całkiem ciekawy pomysł, jeśli dałoby się to skompilować, to próba utworzenia obiektu A lub B powodowałaby nieskończoną rekurencję :D

 3. lukaszw:
  June 29th, 2008 o 23:33

  class A;
  class B : public A{};
  class A : public B{};

  “base class ‘A’ has incomplete type”

  Albo nie działa, albo mi sie myslenie już dziś wyłączyło ;)

 4. Xion:
  June 30th, 2008 o 19:32

  Faktycznie zasadniczo chodziło mi właśnie o złączenie gałęzi, które w grafie skierowanym (a takimi są grafy dziedziczenia) cyklem oczywiście nie jest. Przepraszam za zamieszanie :)

 5. moriturius:
  July 1st, 2008 o 9:08

  @lukaszw: nie wylaczylo. Jesli dobrze pamietam to do dziedziczenia potrzeba “calej” klasy a nie tylko jej deklaracji. Dlatego też trick z “class A;” nie podziała ;)

Comments are disabled.
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.