Triki z PowerShellem #5 – Skróty

2008-06-20 13:53

Pisząc skrypty w PowerShellu mamy dostęp do niemal całej platformy .NET, zawierającej grubo ponad dziesięć tysięcy klas, dlatego nieczęsto będziemy potrzebowali czegoś spoza tego wielkiego bogactwa. Ale takie przypadki też istnieją. Na szczęście PSh umożliwia też dostęp do innych narzędzi niż .NET – jak choćby do starych (nie)dobrych obiektów COM.
Przy ich pomocy można zrobić całkiem sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o sterowanie aplikacjami, które udostępniają na zewnątrz odpowiednie interfejsy (a robi tak wiele większych programów, nie tylko Microsoftu). Ciekawsze jest chyba jednak łączenie technologii: “starego” COM-a i nowego .NET-a, aby razem zrobić coś użytecznego. Oto prosty przykład:

 1. # shortcuts.ps1
 2. # Szuka skrótów do nieistniejących plików w podanym katalogu
 3.  
 4. # Parametr: ścieżka do przeszukiwanego katalogu
 5. param([string]$path = ".")
 6.  
 7. # Szukamy plików skrótów
 8. $allLinks = [IO.Directory]::GetFiles($path, "*.lnk", [IO.SearchOption]::AllDirectories)
 9.  
 10. # Przeglądamy listę i szukamy nieistniejących
 11. $wsh = New-Object -ComObject WScript.Shell
 12. $invalidLinks = New-Object Collections.ArrayList
 13. foreach ($linkFile in $allLinks)
 14. {
 15.     $lnk = $wsh.CreateShortcut($linkFile)
 16.     if (-not ([IO.File]::Exists($lnk.TargetPath) -or [IO.Directory]::Exists($lnk.TargetPath)))
 17.         { $invalidLinks.Add($linkFile) | Out-Null }
 18. }
 19. return [string[]]$invalidLinks.ToArray()

Dziwnym trafem najprostsze przykłady użycia COM są zwykle związane z tworzeniem skrótów (plików .lnk) przy pomocy metody CreateShortcut obiektu COM o identyfikatorze WScript.Shell. Obiekt ten był dawniej używany w skryptach hosta systemu Windows (Windows Scripting Host) i, jak widać, nadal zdarza mu się być użytecznym ;-)
Co jednak robi powyższy skrypt? Otóż nie tworzy żadnych nowych skrótów, a wręcz przeciwnie: wskazuje kandydatów do usunięcia, czyli skróty pokazujące na nieistniejące pliki lub katalogi. Na wyjściu dostajemy ich zgrabną listę, którą możemy przekierować na przykład do polecenia Remove-Item.
A tak możemy sobie wyczyścić Menu Start:

 1. $startMenu = [Environment]::GetFolderPath([Environment+SpecialFolder]::StartMenu)
 2. . ./shortcut.ps1 -path $startMenu | Remove-Item

I pomyśleć, że kiedyś napisałem do tego cały osobny program… :)

Tags: ,
Author: Xion, posted under Applications »


One comment for post “Triki z PowerShellem #5 – Skróty”.
 1. SirMike:
  June 20th, 2008 o 18:55

  Tak na marginesie. Sporo klas w .NET to caly czas wrappery na COMy :) Z ciekawszych mozna wymienic praktycznie cala biblioteke do kryptografii.

Comments are disabled.
 


© 2019 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.