Bolączki C++ #6 – Obsługa zdarzeń

2007-11-09 23:46

Dzisiaj w programowaniu aplikacji obowiązują dwie proste i fundamentalne zasady. Po pierwsze, programujemy obiektowo i kod zamykamy w klasy z polami i metodami. Po drugie, tworzymy programy działające w środowisku graficznym, z okienkami, przyciskami, polami tekstowymi i innymi klasycznymi elementami interfejsu.
Jednak jeden plus dwa równa się kłopoty, przynajmniej w C++. Już raz narzekałem zresztą na to, że w tym języku obiektowość i GUI to nie jest najlepsze połączenie. Zgrzyta tu mechanizm obsługi zdarzeń generowanych przez interfejs graficzny.

Wcześniej napisałem, że możliwym rozwiązaniem problemu jest zasymulowanie w jakiś sposób delegatów, czyli – z grubsza – wskaźników na metody obiektów. To jedna z dróg radzenia sobie z kwestią obsługi zdarzeń. Ale też inna, wykorzystująca mechanizm metod wirtualnych i polimorfizmu. Polega to na zdefiniowaniu jednolitej klasy bazowej dla obiektów, które mają odbierać zdarzenia. Zwie się je zwykle event handlers, co jak zwykle nie ma dobrego tłumaczenia. Taki handler wyglądać może na przykład tak:

 1. class IEventHandler
 2. {
 3.    public:
 4.       virtual void OnClick(IControl* pSender) = 0;
 5.       virtual void OnKeyDown(IControl* pSender) = 0;
 6.       // itd.
 7. };

Mając jakiś element interfejsu użytkownika, np. przycisk, przekazujemy mu nasz własny obiekt implementujący powyższy interfejs. Metody tego obiekty są następnie (polimorficznie) wywoływane w reakcji na odpowiednie zdarzenia.
Tak oczywiście można robić w C++, ale nie jest to zbyt wygodne. Tym czego znów brakuje, to niestatyczne klasy wewnętrzne, obecne choćby w Javie, których brak w C++ nie da się do końca zastąpić wielokrotnym dziedziczeniem.

Albo delegaty, albo sposób opisany przed chwilą – zapewne nie ma żadnej innej drogi obiektowej obsługi zdarzeń. Niestety, żaden z tych sposobów nie jest obecnie wspierany w C++ i nie zanosi się, by miało się to wkrótce zmienić.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!
Tags: , , ,
Author: Xion, posted under Programming »


2 comments for post “Bolączki C++ #6 – Obsługa zdarzeń”.
 1. krajek:
  November 10th, 2007 o 23:17

  Połączenie bibliotek boost::bind i boost:signals pozwala stworzyć system zdarzeń o możliwościach bodajże identycznych z tym z c#. Używa się tego w miarę wygodnie i nie trzeba korzystać z usztywniającego projekt dziedziczenia po interfejsach.

Comments are disabled.
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.