Bolączki C++ #1 – Pimp(l) my code

2007-08-25 12:13

Kiedy programuje się w języku, który jest – jak to ładnie mówią Amerykanie – ‘standardem przemysłowym’ w danej dziedzinie, chcąc nie chcąc trzeba się do niego przyzwyczaić. A to oznacza, że musimy nauczyć się żyć z jego wadami, które niekiedy mogą być tylko irytujące, a niekiedy bardzo nieprzyjemne. Ważne, by mieć świadomość ich istnienia i w miarę możliwości sobie z nimi radzić.
C++ jako ustandaryzowany język ma już prawie dziesięć lat, więc lista jego niedoskonałości w porównaniu z nowszymi językami siłą rzeczy staje się coraz dłuższa. Takie listy są jednak w dużym stopniu subiektywne, zatem i ten, który rozpoczynam poniżej, absolutnie nie pretenduje do miana ostatecznej wyroczni :) Na pewno inni usunęliby z niego część pozycji, niektóre uznali za mniej lub bardziej dotkliwe, a także dodali własne propozycje.

Dla mnie sprawą, która w C++ jest powodem największego bólu zębów, jest sposób organizacji kodu zaproponowany w tym języku. Jest on bodaj jedynym mi znanym (poza swoim poprzednikiem C), w którym występuje podział plików z kodem na dwa rodzaje: pliki nagłówkowe (*.h, *.hpp) i moduły kodu (*.cpp). W tych pierwszych teoretycznie umieszczany jest interfejs klas i funkcji, czyli informacje potrzebne do ich użycia w innym miejscu programu. W tych drugich jest zaś zawarta implementacja rzeczonych klas oraz funkcji.
Tyle teorii. W praktyce osiągnięcie idealnej separacji obu tych elementów wymaga sztuczki nazywanej szumnie wzorcem projektowym, o nazwie Pimpl (skrót od private implementation). Wygląda on na przykład następująco:

 1. // -- foo.hpp --
 2. class CFoo_Impl;   // deklaracja zapowiadająca
 3.  
 4. // właściwa klasa
 5. class CFoo
 6. {
 7.     private:
 8.         CFoo_Impl*  m_pImpl;
 9.  
 10.     public:
 11.         CFoo();
 12.         ~CFoo();
 13.         void SomeOperation1();
 14. };
 15.  
 16. // -- foo.cpp --
 17. #include "foo.hpp"
 18.  
 19. class CFoo_Impl
 20. {
 21.      // implementacja
 22. };
 23.  
 24. CFoo::CFoo() : m_pImpl(new CFoo_Impl) { /* ... */}
 25. CFoo::~CFoo() { delete m_pImpl; }
 26. void CFoo::SomeOperation1() { m_pImpl->SomeOperation1(); }
 27. // itd.

Wtedy faktycznie nie widać, co siedzi w środku naszej klasy, ale cena takiej hermetyzacji to konieczność stworzenia dodatkowej klasy i przekierowania do niej metod. Może nie jest to dwa razy więcej roboty, ale przynajmniej 10-20%.
Z drugiej strony większość języków nowszych niż C++, jak Java, C# czy Python, w ogóle zna takich pojęć jak ‘prototyp funkcji’ czy ‘deklaracja zapowiadająca’. Tam kod piszemy od początku do końca: funkcję zawsze z jej treścią, a klasę zawsze w całości łącznie ze wszystkimi polami i kodem wszystkich metod. Nie ma podziału na pliki z ‘interfejsem’ i z implementacją.
A w C++ ten podział istnieje i tak naprawdę służy on tylko i wyłącznie… wygodzie kompilatora. Dzięki temu, że treść plików nagłówkowych jest taka, a nie inna (i np. zawierają one deklaracje prywatnych pól klas, które są przecież częścią implementacji), mogą być one zwyczajnie dołączane do modułów przy pomocy arcyprymitywnej dyrektywy #include. Dla kompilatora jest to najprostsze rozwiązanie, bo może on pracować nad każdym modułem osobno i nie musi się martwić żadnymi niejawnymi zależnościami między plikami. A dla programisty oznacza to wybór między wygodą kodowania, a jakością i “odpornością” stworzonego kodu.

C++ stoi więc w pewnym sensie pośrodku i wcale nie jest to złoty środek. Z jednej strony mógłby pójść w kierunku wyznaczonym przez wspomniane nowsze języki, czyli wprowadzenia jednego typu plików źródłowych, zawierających kod bez podziału na deklaracje i implementacje. To by było jednak mało oryginalne :) Bardziej interesujące byłoby, jak sądzę, polepszenie istniejącego rozwiązania w odwrotnym kierunku; być może automatyczne stosowanie wzorca Pimpl dla każdej klasy jest jednym ze sposobów.
Niestety, patrząc na obecny roboczy szkic standardu C++0x, w którym nic na ten temat nie znajdziemy, nie możemy raczej oczekiwać, że coś tu się zmieni w przewidywalnej przyszłości.

Be Sociable, Share!
Be Sociable, Share!
Tags: , ,
Author: Xion, posted under Programming »


3 comments for post “Bolączki C++ #1 – Pimp(l) my code”.
 1. spaxio:
  August 25th, 2007 o 16:27

  http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg21/docs/papers/2006/n2073.pdf – dalekiej przyszlosci ;]

 2. Reg:
  August 26th, 2007 o 10:15

  Nie trzeba duplikować wszystkich metod klasy w jej PIMPL. Ja traktuję PIMPL jako strukturę i trzymam tam tylko pola oraz te metody, które byłyby w klasie prywatne. Pozostałe są zaimplementowane bezpośrednio w klasie głównej i używają pimpl->Pole.

  Tym nie mniej eleganckiego rozwiązania nie ma. C++ sux :P

 3. siso:
  September 29th, 2009 o 2:30

  PIMPL może znaleźć jeszcze jedno ciekawe zastosowanie. Otóż, możemy je sobie w locie podmieniać na inne.

  Dodatkowo, w opublikowanym API, przeznaczonym bezpośrednio klientom naszego kodu, nie podaje się szczegółów PIMPL. Nie jest im to zupełnie potrzebne, a ponadto w znaczący sposób utrudnia im to (jeśli nie uniemożliwia zupełnie) używanie klasy w sposób niezgodny z jej założeniami projektowymi.

Comments are disabled.
 


© 2023 Karol Kuczmarski "Xion". Layout by Urszulka. Powered by WordPress with QuickLaTeX.com.